Plan van aanpak Corona Luchtbode Dordrecht 1717

Wij volgen als vereniging de maatregels van het RIVM op dus altijd 1,50 meter.

Een aanvulling op bovenstaande regels is dat wij ook de regels van NPO volgen.

Ons gebouw is zo ingericht dat we afstand kunnen houden, er zijn 3 vaste mensen binnen aanwezig.

Er zijn voldoende ontsmetting en andere middelen aanwezig, samen gesteld door een ervaring deskundige die ons ook advies gaf. Denk hier bij aan natte doekjes, zeep ontsmetting middel drogen doeken etc.

Andere personen kunnen het inkorf lokaal niet betreden.

De leden worden met inkorven in een tijd blok ingepland en wachten buiten het gebouw en krijgen een app als ze aan de beurt zijn, schema wordt 1 dag voor het inkorven bekend gemaakt.

Het uitlezen van de klokken gaat op de zelfde manier.

Onze kantine blijft dicht zolang de maatregelen van kracht blijven.

Vast aanwezige personen zijn.

Inkorven: Peter v d Merwe 1717-0825

Klokken inlezen: Corrie de Bruyn 1717-1456

Centrumleider: Peter Stam 1717-0141

Namens bestuur Luchtbode Dordrecht

Peter Stam.